[French version] [English version]

De ChildRescue-entiteit, geïdentificeerd als zijnde Wij en U, die bij gebruik van ChildRescue akkoord gaat met de verwerking van persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de EU richtlijnen voor gegevensbescherming GDPR.

Verzamelde gegevens
U kunt ChildRescue zowel anoniem of als geregistreerde gebruiker consulteren. In beide gevallen, verzamelt ChildRescue de volgende gegevens teneinde de correcte werking van het ChildRescue-platform te kunnen garanderen :
– Huidige locatie
– Netwerk
Wanneer u zich registreert, zal u actief kunnen deelnemen aan lopende onderzoeken naar vermiste kinderen. Om die reden kan een verificatie van uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer plaatsvinden alvorens er details aan U worden doorgegeven over de lopende onderzoeken. De registratie- en identificatieprocedure verzamelt gegevens met betrekking tot uw:
– Naam (niet verplicht)
– Geboortejaar / leeftijd (niet verplicht)
– Geslacht (niet verplicht)
– Thuisadres (niet verplicht)
ChildRescue behoudt zich het recht voor, om u te vragen uw identiteit te bewijzen indien u zich aanmeldt.

Gebruik van uw gegevens door de autoriteiten
Wij informeren u dat u bij het gebruik van ChildRescue onderdeel wordt van het onderzoek door feedback te geven in lopende zaken van vermiste kinderen. In die hoedanigheid gaat u met het volgende akkoord:
– De autoriteiten kunnen, indien nodig, uw gegevens gebruiken om met u in contact te komen
– Gegevens die door ons worden verzameld en die relevant zijn voor het lopend onderzoek, kunnen op verzoek worden overdragen aan de autoriteiten.
– In het geval u informatie verstrekt over een lopend onderzoek dat officieel door de politie wordt uitgevoerd. Aangezien de door u verstrekte feedback kan worden gebruikt voor huidige of toekomstige juridische onderzoeken, worden uw identificatienummer, feedback en locaties van de door u verstrekte feedback niet verwijderd uit onze databanken, zelfs niet als u daarom vraagt. Zie artikel 23 van de GDPR.

Gebruik van uw gegevens door derden
Om de efficiëntie van grensoverschrijdende onderzoeken te vergroten, kunnen uw gegevens worden gedeeld met andere humanitaire organisaties die zich bezighouden met vermiste kinderen. De gegevens worden gedeeld volgens hetzelfde formaat opgeslagen in onze databanken, zodat dezelfde mechanismen van archivering en verwijdering kunnen worden toegepast door derde partijen. We zullen ervoor zorgen dat de derde partij:
– gelegen is in een land dat de GDPR wetgeving toepast
– contractueel verplicht is om ons gegevensbeleid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te respecteren
– In het geval van herroeping van uw toestemming, wordt de derde partij binnen de twee werkdagen op de hoogte gesteld van deze herroeping en moet zij binnen vijf werkdagen na verzending van de kennisgeving al uw gegevens uit haar bestanden verwijderen.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
ChildRescue voert een pseudonimisering en anonimisering uit op uw persoonlijke gegevens zoals aanbevolen door de GDPR. Dit betekent dat:
– Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op een manier die onleesbaar is, met uitzondering van de technische medewerkers van de ChildRescue-entiteit en de ChildRescue-applicatie.
– Het bovenstaande proces wordt geïmplementeerd door het volgen van de best practices in encryptie en anonimisering, met als doel het garanderen van een veilige opslag van de gegevens.
– Speciale gegevens die kunnen leiden tot de her-identificatie van uw persoonlijke gegevens, worden bewaard in een aparte database, de zogenaamde Identificatie Database, en is alleen toegankelijk voor het technische personeel van de ChildRescue-entiteit.

U heeft recht op:
– Het opvragen van informatie over de manier waarop uw gegevens worden gebruikt en/of verwerkt.
– Het aanpassen van uw persoonsgegevens indien u onjuistheden en/of onvolledigheden constateert.
– Het wissen van uw reeds opgeslaagde gegevens. Op aanvraag worden uw identificatiegegevens binnen 24 uur na ontvangst van het verzoek verwijderd uit het Identificatie gegevensbestand en zal u niet meer geïdentificeerd kunnen op het platform of door een medewerker van ChildRescue. Een uitzondering hierop vormt uw identificatienummer, de door u gegevens feedback en de locaties van waaruit u deze heeft verstrekt, aangezien dit gerechtvaardigd is in het hoofdstuk ‘Gebruik van uw gegevens door de autoriteiten’. U kunt vragen om persoonlijke gegevens offline te zetten, wat betekent dat ze worden opgeslagen in bestanden zonder netwerktoegang.
– Beperken van de verwerking van uw gegevens. Dit recht heeft alleen betrekking op ons; indien de autoriteiten uw gegevens nodig hebben, zal de ChildRescue-entiteit deze gegevens verstrekken.
– Downloaden van al uw opgeslagen gegevens in draagbare formaten.
Let op: elke verwerking, profilering en besluitvorming door ChildRescue zal suggesties opleveren die van invloed zijn op lopende onderzoeken.

Waarom wij uw gegevens verwerken
Het verzamelen en verwerken van uw gegevens zijn noodzakelijk voor de ChildRescue entiteit om taken van algemeen belang uit te voeren. In het bijzonder gaat het om het verzamelen van uw gegevens wanneer u zich registreert en/of identificeert en ChildRescue gebruikt om signaleringen te bekijken en/of feedback/informatie te geven (zie ook de sectie Verzamelde gegevens). Het verwerken van uw gegevens is nodig om analyses uit te voeren op vorige en huidige dossiers; deze analyses helpen bij het stellen van prognoses en zullen ook helpen bij nieuwe dossiers. Indien U zich registreert met uw identificatie, worden uw persoonsgegevens ook verwerkt met het matchen van de door u verstrekte feedback/informatie en dit om de betrouwbaarheid ervan te kunnen evalueren. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in de data infrastructuur van de Entiteit. Op wettelijk verzoekschrift kan de entiteit uw persoonsgegevens met de autoriteiten delen (zie de sectie Gebruik van uw gegevens door de autoriteiten). Voor de verwijdering van uw persoonsgegevens op uw verzoek, verwijzen wij u naar uw rechten met betrekking tot uw gegevens. In elk geval worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd na 5 jaar inactiviteit. Het anonimiseren betekent dat de entiteit u niet zal kunnen identificeren aan de hand van de gegevens op het platform. De Entiteit zal echter nog steeds een minimum aan persoonlijke gegevens bewaren; zie Sectie Gebruik van Uw Gegevens door de Autoriteiten.

Cookiegegevens
Wij informeren u dat ChildRescue essentiële cookies gebruikt voor het bijhouden van sessie-informatie, prestatiecookies die niet-identificeerbare informatie over de gebruikerservaring verzamelen en functionele cookies die uw persoonlijke voorkeuren opslaan. De lijst met cookies die we gebruiken is te vinden in de volgende tabel:

[TABLE OF COOKIES SAMPLE ROW]

Provider Name Type Expiration Purpose
ChildRescue Session_id Session information 5 days Maintain information that keeps Your session valid through transactions with the platform

Uw verplichtingen met betrekking tot de gegevens van de ChildRescue-applicatie
– Het is niet toegestaan een copie van de gegevens van afgesloten dossiers te bewaren. Alle gegevens die betrekking hebben op het dossier of een kopie van de gegevens van een zaak die u in om het even welk formaat hebt geëxporteerd, moeten worden vernietigd van zodra de zaak wordt gesloten en uit de ChildRescue-toepassing wordt verwijderd.
– U bent aansprakelijk voor elk misbruik van de applicatie, zelfs indien u ChildRescue anoniem gebruikt. Het opzettelijk verstrekken van valse of misleidende bewijzen, het belemmeren van lopende onderzoeken en het onthullen van gevoelige informatie zijn een schending van de voorwaarden en vormen ook een wettelijk misdrijf. Het uitvoeren van de bovenstaande handelingen, of enige andere criminele activiteit, zal leiden tot vervolging met alle juridische middelen van de wet.

Contactgegevens
Voor eventuele feedback kunt u ons contacteren: info@childrescue.eu

De ChildRescue-entiteit heeft een Data Protection Officer verantwoordelijk voor de gegevensbescherming en voor privacykwesties. U kunt de Data Protection Officer bereiken op: info@childrescue.eu